Video


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Prisijungti
Pamokų laikas

1.8:00-8:45

2.8:55-9:40

3.9:50-10:35

4.10:55-11:40

5.12:00-12:45

6.12:55-13:40

7.13:50-14:35

8.14:45-15:30

9.15:40-16:25

PostHeaderIcon Karjeros organizavimas ugdyme

PostHeaderIcon Karjeros organizavimas ugdyme

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:

  • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas(is).
  • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
  • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, aktyviai kurti savo karjerą.

Uždaviniai:

  • skatinti mokinius pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • ugdyti mokinių gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, skatinti priimti adekvačius karjeros sprendimus;
  • ugdyti gebėjimą kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą, remiantis asmenine ateities vizija;
  • siekti, jog mokiniai būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Ugdymo karjerai paslaugas „Saulėtekio“ progimnazijoje teikia Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė.

Grupės nariai:

Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė

Aušra Miliauskienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros koordinatorė;

Aura Svetikienė, psichologė asistentė;

Virginija Gugaitė, psichologė asistentė;

Virginija Žičkaitė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė metodininkė;

Laimutė Šikšninė, bibliotekos vedėja.

Individualias konsultacijas progimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Aušra Miliauskienė (2 kab.).

 

Atnaujinta (Pirmadienis, 11 Lapkritis 2013 12:40)

 
Paieška
Laikrodis
Įstaigos rekvizitai

Panevėžio ''Saulėtekio" progimnazija

Statybininkų g.24

LT – 37351 Panevėžys

Tel/fax. 8-45 517885

El.paštas:

rastine@sauletekio

.panevezys.lm.lt

www.saulėtekio.org