PostHeaderIcon Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijoje kovo 19-23 dienomis „Savaitė be patyčių“

Kovo 19-23 dienomis mokykloje vyko respublikinės akcijos renginiai.

Renginių savaitę pradėjo 1-4 klasių mokiniai. Pirmadienį klasių valandėlių metu žiūrėjo filmus patyčių prevencijos tema, diskutavo, mokėsi ieškoti būdų, kaipveikti patyčias, kūrė eilėraščius, pasakojimus, piešė piešinius. į antradienį beveik visų pradinių klasių mokiniai sukūrė savo klasės „Draugystės knygą“. Į šią knygą vaikai sudėjo savo kūrybą — eilėraščius, pasakojimus, dramos kūrinėlius, jų sukurtas patarles ir priežodžius ar kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos patys iliustravo piešiniais. Vaikai savo sukurtas knygeles pristatė renginyje, kuris vyko mokyklos skaitykloje.

Pristatymai buvo labai nuoširdūs, vaikai jautėsi pasitikintys savimi ir drąsiai komentavo bei demonstravo savo klasės „Draugystės knygą“. Renginio vedėja mokyklos psichologė — asistentė V.Gugaitė buvo maloniai nustebinta vaikų drąsa, diskutuojant patyčių tema. Vaikai teigė, kad patyčios egzistuoja, bet jie visa širdimi trokšta gyventi savo sukurtame draugystės pasaulyje. Vaikai įsipareigojo keisti savo elgesį, pradedant nuo savęs. T.Y. stebėti savo elgesį, kontroliuoti žodžius ir mintis, jei jie yra susiję su patyčiomis, net jei vaikas yra tik pasyvus patyčių dalyvis. Renginio dalyviai išrinko gražiausią, prasmingiausią, reikšmingiausią, įspūdingiausią knygą. Laimėtojai-4b klasės mokiniai ( mokytoja A.Svetikienė) .

Trečiadienį aktų salėje vyko konkursas 5-tų, 6-tų, 7-tų, 8-tų klasių mokiniams „Geriau draugaukime…“. Mokiniai atliko konkurso užduotis: pristatė namų darbą — sukurtą plakatą, skatinantį atsisakyti patyčių; atliko vaidybinę užduotį — inscenizaciją tema — „Tyčiotis arba draugauti“.

Komisijai buvo nelengva užduotis įvertinti vaidybines inscenizacijas, nes visų klasių mokiniai buvo gerai pasiruošę, parengę aktualias kūrybines užduotis ir įdomiai, kūrybiškai jas atliko. Visi pasirodymai atitiko konkurso kriterijus.

5-6 klasių vaidybinės užduoties nugalėtojais tapo 6d klasės mokiniai (klasės vadovė D. Žemaitienė)

II vieta — 6a klasės mokiniams (klasės vadovė D. Gedeikienė)

III vieta — 5b klasės mokiniams (klasės vadovė V. Balčiūnienė).

7-8 klasių vaidybinės užduoties nugalėtojais tapo 8d klasės mokiniai ( klasės vadovė V.Ralikauskienė)

II vieta — 8a klasės mokiniams (klasės vadovė V. Lizdenienė)

III vieta — 7e klasės mokiniams (klasės vadovė A. Masiliūnienė ).

Konkurso užduotis — įvairia technika sukurti plakatai buvo vertinami už kūrybiškumą, temos atskleidimą, originalumą.

5-6 klasių plakato konkurso nugalėtojais tapo 6a klasės mokiniai (klasės vadovė D. Gedeikienė)

II vieta- 6d klasės mokiniams (klasės vadovė D.Žemaitienė)

III vieta- 5b klasės mokiniams (klasės vadovė V. Balčiūnienė).

7-8 klasių plakato konkurso nugalėtojais tapo 7 b klasės mokiniai (klasės vadovė G.Čivilienė)

II vieta — 7a klasės mokiniams (klasės vadovė E. Pečiulienė)

III vieta — 7d klasės mokiniams ( klasės vadovė D. Jackevičienė ).

Ketvirtadienį projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai vykdė akciją „Nepraeik pro šalį“. Per dvi ilgąsias pertraukas pakvietė pradinių klasių mokinius dalyvauti Forumo teatro metodu sukurtos vaidybinės situacijos aptarime. Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijose, nurodė, kas vaidybinėje situacijoje buvo auka, kas skriaudėjas, kas neutralūs stebėtojai, patarė, kaip galima išvengti patyčių. Aktoriai — 6a klasės mokiniai dar kartą suvaidino situaciją, tačiau šį kartą taip, kaip pasiūlė mokiniai. Diskusiją vedė projekto „Piliečio žadintuvas“ jaunimo lyderė 8c klasės mokinė E.Dargužytė. Visi akcijos dalyviai nusprendė, kad patyčios gali liautis, jei kiekvienas iš mūsų nepraeisime pro šalį — pro verkiantį, liūdną ir atstumtą vaiką, pro smurtaujantį mokinį.

Penktadienį vyko apvalaus stalo diskusija „Mokykla, kurioje man gera“, kurioje dalyvavo mokyklos kapelionas R. Kaunietis, 7-8 klasių mokiniai, Mokinių parlamento nariai, mokyklos administracijos atstovai, mokytojai.

Atnaujinta (Trečiadienis, 16 Gegužė 2012 12:03)