PostHeaderIcon ,,Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Nuo 2015 m. vasario mėnesio mūsų progimnazija dalyvauja mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti skirtame projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“.  Į šį projektą, kuris truks iki 2016 metų pavasario, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra konkurso metu atrinko 11 Lietuvos mokyklų. Projekto dalyviai – 5 ir 7 klasių mokiniai bei jų lietuvių kalbos, istorijos, matematikos mokytojai. Projekto veiklą progimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė, komandos nariai: progimnazijos direktorius, istorijos mokytojas Algirdas Gedeikis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja Irena Gasiūnienė, matematikos mokytoja Daiva Žemaitienė ir lietuvių kalbos mokytoja Asta Masiliūnienė.

Projekto grupė jau dalyvavo keturiuose seminaruose. Vasario mėnesį vyko įvadinis seminaras apie mokytojų mokymąsi ,,Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Balandžio mėnesį vyko du seminarai, kuriuose buvo aptartos lietuvių kalbos, istorijos ir matematikos 5,7 klasių mokinių diagnostinės užduotys ir jų vertinimas. Atlikus diagnostines užduotis, buvo aptarti bendri visų 11 projekto mokyklų rezultatai. (Iš tikrųjų galėjome bent pasidžiaugti, kad mūsų mokiniai nei kiek ne prastesni nei kitų respublikos mokyklų penktokai ar septintokai.) Taip pat šio seminaro metu mokytojai patys mokėsi taikyti įvairias skaitymo strategijas. Trečiasis seminaras vyko vienoje iš projekto mokyklų Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje, kuriame mokytojai dalinosi patirtimi apie mokinių mokymosi pažangos stebėjimą, fiksavimą, matavimą.

Mūsų progimnazijos mokytojai su skaitymo strategijomis yra susipažinę, daugelis naudojasi IQES platformoje pateikta medžiaga, skaitymo strategijas taiko per įvairių dalykų pamokas. Tačiau norėdami, kad mūsų mokiniai mokytųsi, tobulintų savo skaitymo gebėjimus, mokomės ir patys. Projekto grupės nariai noriai dalinasi seminaruose įgyta patirtimi. Birželio mėnesį vyko Mokytojų tarybos posėdis, skirtas būtent skaitymo gebėjimų ugdymui. Jo metu buvo pateikti apklausos apie 5,7 klasių mokinių darbo su tekstu gebėjimų ugdymą pamokose bei skaitymo kultūrą mokinių šeimose duomenys. Matematikos mokytoja Daiva Žemaitienė pasidalino patirtimi vedant pamoką, skirtą skaitymo gebėjimų ugdymui. Posėdžio metu mokytojai mokėsi praktiškai taikyti skaitymo korteles: jie turėjo sukurti siūlomo teksto skaitymo gebėjimų ugdymo planą, kuriame būtų derinamos kelios skaitymo strategijos ir paisoma geros pamokos požymių.

Taigi nors vasara, mokiniai atostogauja, tačiau mokytojai dirba daug ir nuoširdžiai, galvoja apie savo mokinius, planuoja darbus...