PostHeaderIcon Kalėdiniai sveikinimai

Tekėjo kelrodė žvaigždė.

Ir buvo kažin kas iš vaiko

žvilgsnio – toj šviesoj,

tam gyly, kada įveikdama

mintis sunkias

ateina nuojauta graži ir tyli.

Čia viskas atvira ir aišku,

ir kuklu, ir nedviprasmiška,

ir neša Gerą Žinią.

Ir neieškokime prasmės

ženklų - yra tik Jis

ir  Meilė begalinė.

Gražių,  ramių, sveikų, viltingų

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.